در نشست ” ترجمه همزمان؛ فرصت ها و چالش ها” مطرح شد: لازمه ی اساسی مترجم همزمان: هوش و تمرکز با چاشنی تجربه

دکتر سید جعفر رفیعی، مترجم رسمی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری روز دوشنبه، مورخه 14 اردیبهشت ماه 94، در جمع اساتید و دانشجویان رشته ی مترجمی فرصت ها و چالش های پیش روی مترجمان به خصوص مترجمان همزمان را بیان کرد.
این نشست با تدارک گروه ترجمه شناسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و میزبانی انجمن علمی دانشجویی گروه فرانسه دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) برگزار شد و در آن به فرصت ها و چالش های پیش روی مترجمان در بحث ترجمه همزمان اشاره شد.
دکتر رفیعی به عنوان سخنران اصلی این نشست اعلام کردند که مترجمان در دنیا باید حداقل 100 روز در سال مشغول به ترجمه باشند. ایشان با اشاره به پیشینه ی تاریخی و فرهنگی کشورمان همچنین تاریخچه ی ترجمه، نیاز به مترجم را در کشور و آینده آن، نیازی ضروری و وسیع قلمداد کردند. ایشان هوش و تمرکز را جزو لاینفک ترجمه ی همزمان ذکر کردند که تجربه به عنوان چاشنی آن به بهبود ترجمه منجر می شود.
آقای رفیعی از نبود انجمنی سازمان یافته برای مترجمان همزمان در کشور ابراز ناراحتی نموده و افزودند سازمان یا نهاد بخصوصی بانی این امر نشده و امیدوار است تا این نشست ها و این گروه بتواند راهگشایی برای این امر باشد.
ایشان همچنین نیاز به تدوین فرهنگ ها و واژه نامه های تخصصی در خصوص ترجمه را یکی از ملزومات رشته ی مترجمی در ایران دانستند و لزوم فعالیت بیشتر در این زمینه را از حضار خواستار شدند.
دکتر مهرگان نظامی زاده، دبیر کارگروه ترجمه شناسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، مسئولیت برگزاری این نشست را بر عهده داشته و به اختصار از زمینه های پیش روی مترجمان سخن گفته و اقدامات صورت گرفته در دانشگاه ها را در زمینه ی ترجمه شناسی بیان کردند.
در این نشست تئوری های موجود در حیطه ی ترجمه ی همزمان مطرح شده و میزان کاربرد آن ها و لازمه دانستن آن ها توسط مترجم، یادآوری شد.
حسن ختام این نشست، پرسش های حضار و پاسخ های سخنرانان بود.
نشست بعدی گروه ترجمه شناسی با عنوان ” اولویت ها و مشکلات ترجمه” در تاریخ 20 اردیبهشت 94 ساعت 11:30، در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.1 2