در این صفحه اساتید ، محققان و مدرسان زبان فرانسه جهت معرفی دست آوردها و یا دسترسی راحتتر به آنها معرفی میشوند . لذا از اساتید و محققان ارجمند تقاضا میشود جهت درج نامها در این صفحه ، فرم زیر را پر نمایند”

John Doe

UpSolution Team

John Doe

UpSolution Team

John Doe

UpSolution Team

John Doe

UpSolution Team

در حال بارگیری