نتیجه آزمون پروژه ترجمه نامه های ژان ژاک روسو

نتیجه آزمون پروژه ترجمه نامه های ژان ژاک روسو

اسامی منتخبین آزمون پروژه ترجمه  نامه های ژان ژاک روسو به ترتیب زیر است

1- علیرضا لعل روشن

2- سپهر یحیوی

3- منصوره قربانی

4- مریم عباس بیگی

5- روشنک دانایی

6- حمید رضا قلی پور

7- فرزانه معمار

8- زهرا فلاح شاهرودی

9-راضیه اعظمی

پیش از شروع کار، طی جلسه ای توجیهی که تاریخ آن بزودی اعلام خواهد شد، شیوه تقسیم کار و دیگر توضیحات تکمیلی به افراد نامبرده ارائه خواهد شد.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X