نکوداشت زنده یاد مهدی سحابی

به بهانه دهمین سال درگذشت زنده یاد مهدی سحابی، روز دوشنبه 4 آذر 98 ساعت 9 تا 12 ، مراسم نکوداشت این مترجم صاحب نام در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم به ابتکار انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه تهران و با پشتیبانی دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه ترتیب یافت. سرکار خانم دکتر ماندانا صدرزاده، عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشگاه تهران، سرکار خانم مهشید نونهالی، مترجم بنام، جنای آقای دکتر عباس فرهادنژاد، عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشگاه تهران، جناب آقای محمد نجابتی، مترجم، سخنرانان  این مراسم بودند که در مورد آثار و شیوه ترجمه مهدی سحابی و ویژگی های کار وی سخن گفتند. آقایان کاوه و مجید سحابی در این جلسه حضور داشتند، پیام ناشر زنده یاد سحابی خوانده شد و کلیپی از زندگی  این مترجم پخش گردید. در بخش دیگر این برنامه، چهار دانشجوی گروه فرانسه دانشگاه تهران، خانم مهنا هویدا، آقایان مصطفی کیهانی، علی آرونی، مهدی فاضلی خوش) متنی از سلین و متنی از پروست را به همراه ترجمه آن (ترجمه مهدی سحابی) قرائت کردند که بسیار مورد استقبال حاضرین در این مراسم قرار گرفت.

 – 25 novembre 2019 : Cérémonie d’hommage à Mehdi Sahabi, auteur, sculpteur, traducteur des œuvres de Céline, de Flaubert et de Proust entre autres.  Discours, interventions de mesdames Mandana Sadrzadeh et Mahshid Nonahali et de messieurs Abbas Farhadnejad et Mohammad Nejabati. Lecture bilingue français – persan (traduction de Sahabi) des textes de Céline et de Proust par les étudiants du département de française de l’université de Téhéran.