همایش زبانشناسی کاربردی و ادبیات : سنندج اردیبهشت 1395

همایش زبانشناسی کاربردی و ادبیات : سنندج اردیبهشت 1395

نخستین همایش بین المللی دوزبانه زبانشناسی کاربردی و ادبیات (به فرانسه  و فارسی) روزهای پنج شنبه و جمعه 23 و 24 اردیبهشت  1395 در شهر سنندج مرکز استان کردستان به حضور استادان، دانشجویان و صاحبنظران به همت انجمن ایرانی زبان ادبیات و فرانسه(الف)، انجمن ایرانی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی(تلسی) و تلسی کردستان برگزار خواهد شد. از پژوهشگران، استادان و دانشجویان عزیزی که  چکیده آنها پذیرش شده  خواهشمند است حداکثر تا  جمعه 27 فروردین با پرداخت هزینه ثبت نام و پر کردن فرم ثبت نام  آن را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. در غیر این صورت شرکت آنها در کنفرانس و چاپ چکیده آنها کان لم یکن محسوب می گردد.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X