کارگاه یکروزه مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله

کارگاه یکروزه مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله
6 آبان 1400، انجمن کارگاه یکروزه (8 ساعت)مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله را برگزار نمود. در این کارگاه که توسط آقای دکتر اکبر عبداللهی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران و به زبان فرانسه ارائه شد، 21 نفر دانشجوی دکترا از15 رشته مختلف ( محیط زیست- کامپیوتر- اقتصاد- مدیریت – جغرافیا- زبان و ادبیات- مدیریت دانش-مدیریت صنعتی-تاریخ- یادگیری حرکتی- اقتصاد مالی-آموزش زبان-مردم شناسی-هوش مصنوعی-سنجش و اندازه گیری) شرکت داشتند. بعد از زمان کارگاه هم استاد محترم با دانشجویان در ارتباط هستند و مشاوره های لازم را ارائه می دهند.