گزارشی از فعالیتهای سال 1400 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

 

گزارش فصلی از فعالیت های انجمن در سال 1400

بهار 1400

26 فروردین 1400 (15 آوریل 2021)

نشست روز ادبیات فرانکوفونی

نشست روز فرانسه به مناسبت ماه فرانکوفونی با سخنرانی 7 تن از اساتید گروههای زبان فرانسه دانشگاههای ایران. سخنرانی خانم دکتر کریمیان از دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر حمیدرضا شعیری از دانشگاه تربیت مدرس و انجمن، خانم دکتر صفورا ترکلادانی، دانشگاه اصفهان، خانم دکتر مرضیه کردبچه، خانم دکتر مریم ربیعی، دانشگاه گلستان، آقای حمید اسدی، دانشگاه آزاد اسلامی، خانم دکتر سارینه طروسیان. مدیران پانل خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم دانشگاه شهید بهشتی و انجمن، آقای دکتر الله شکر اسداللهی، دانشگاه تبریز.

– 15 avril 2021 : journée de la francophonie. 3 interventions dans la matinée et 4 interventions dans l’après-midi autour des auteurs français et francophones ont été présentées par les professeurs et enseignants ou doctorants des universités iraniennes

 

12 خرداد 1400 سخنرانی (2 ژوئن)

چهارشنبه 12 خرداد 1400، سخنرانی آقای دکتر حمید رضا شعیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن با عنوان ” فرآیند معنا آفرینی: کنشی خلاق و تجدیدپذیر، چشم انداز نشانه معنا شناختی علوم انسانی در قرن پیش رو. با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه علامه طباطبائی و انجمنهای علمی دانشجوئی زبان فارسی، زبان عربی و زبان فرانسه ساعت 15 تا 17، به صورت مجازی برگزار شد.

تابستان 1400

امضا تفاهم نامه  با نشریه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا

در مردادماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه الزهرا در زمینه همکاری با نشریه زبان پژوهی آن دانشگاه منعقد گردید.

 

 

 

پائیز 1400

امضا تفاهم نامه  با نشریه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

در مهرماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه تبریز در زمینه همکاری با نشریه زبان و ادبیات فرانسه آن دانشگاه منعقد گردید.

 

کارگاه یکروزه مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله

6 آبان 1400، انجمن کارگاه یکروزه (8 ساعت)مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله را برگزار نمود. در این کارگاه که توسط آقای دکتر اکبر عبداللهی  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران و به زبان فرانسه ارائه شد، 21 نفر دانشجوی دکترا از15  رشته مختلف ( محیط زیست- کامپیوتر- اقتصاد- مدیریت – جغرافیا- زبان و ادبیات- مدیریت دانش-مدیریت صنعتی-تاریخ- یادگیری حرکتی- اقتصاد مالی-آموزش زبان-مردم شناسی-هوش مصنوعی-سنجش و اندازه گیری) شرکت داشتند. بعد از زمان کارگاه هم استاد محترم با دانشجویان در ارتباط هستند و مشاوره های لازم را ارائه می دهند.

 

کارگاههای پائیز

13 کارگاه آموزشی از شهریور تا آذر 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

17 شهریور (8 سپتامبر) کارگاه آقای دکتر روح الله رضاپور، دانشگاه علامه طباطبائی، با عنوان “چیستی ترجمه و کیستی مترجم؛ بررسی روند ترجمه در ذهن مترجم”

24 شهریور (15 سپتامبر 2021) کارگاه آقای دکتر روح الله رضاپور با عنوان” تحلیل ظهور ترجمه از منظر شناختی با تکیه بر ترجمه دو رمان “بعدها کودکی خواهم کرد” اثر اریک امانوئل اشمیت و “کشتی های هوائی” اثر املی نوتومب

30 شهریور(21 سپتامبر2021) کارگاه خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن، با عنوان” از ریخت شناسی قصه ها تا روائی گرائی در نشانه-معنا شناسی: بررسی روندروایت”

6 مهر(28 سپتامبر2021) کارگاه خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن، با عنوان “از نشانه معنا شناسی تا معنا درمانی، بررسی نقش روایت در تولید معنا”

14 مهر (6 اکتبر2021) کارگاه آقای دکتر مرتضی بابک معین، دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن، با عنوان ” از ساختار افق در پدیدار شناسی هوسرل تا تجربه شاعرانه”،  جلسه اول

21 مهر (13 اکتبر 2021) کارگاه آقای دکتر مرتضی بابک معین، دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن،  با عنوان ” از ساختار افق در پدیدار شناسی هوسرل تا تجربه شاعرانه”،  جلسه دوم

28 مهر (20اکتبر2021) کارگاه آقای دکتر مرتضی بابک معین، دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن،  با عنوان ” از ساختار افق در پدیدار شناسی هوسرل تا تجربه شاعرانه” ، جلسه سوم

4 آبان (26 اکتبر 2021) کارگاه آقای دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن، با عنوان ” نظام های گفتمانی: سیر نشانه معنا شناختی تحول گفتمان در متون ادبی”، جلسه اول

11 آبان (2 نوامبر 2021) کارگاه آقای دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن، با عنوان ” نظام های گفتمانی: سیر نشانه معنا شناختی تحول گفتمان در متون ادبی”، جلسه دوم

18 آبان (9 نوامبر 2021) کارگاه آقای دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن، با عنوان ” نظام های گفتمانی: سیر نشانه معنا شناختی تحول گفتمان در متون ادبی”، جلسه سوم

26 آبان (17 نوامبر2021) کارگاه خانم سارا امیدوار، کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان” بررسی قصه های مناسب و انتخاب قصه برای قصه گویی”

2 آذر (23 نوامبر2021) کارگاه خانم سارا امیدوار، کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان ” شیوه های اجرائی مناسب قصه گویی با ابزار و بدون ابزار”

10آذر (1 دسامبر) کارگاه خانم دکتر ناهید شاهوردیانی، دانشگاه تهران و انجمن، با عنوان ” ارتباط قصه گو با قصه و مخاطب” مختص شرکت کنندگان در سومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا (ادامه جلسات 17، 18، 19 آذر )

 

7 آذر 1400 ( 26 نوامبر 2021)

سومین نشست روز بین المللی استاد زبان فرانسه

سومین نشست روز بین المللی استاد زبان فرانسه روز پنجشنبه 5 آذر 1400 به صورت مجازی برگزار شد.  این روز به ابتکار فدراسیون بین المللی اساتید زبان فرانسه اف ای پ اف FIPFهمزمان در 120 کشور دنیا با همکاری انجمن های اساتید زبان فرانسه این کشورها که عضو فدراسیون هستند برگزار شد. در ایران نیز انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری کانون زبان ایران، بخش فرهنگی و مرکز زبان فرانسه، کاویلام ویشی، آلیانس فرانسز اکس مارسی پرووانس این روز را برگزار کردند. عنوان این همایش “آموزش بعد از دوران کوید19” بود و در برنامه کارگاههای آموزشی، سخنرانی و مسابقه طراحی شده بود.

10 کارگاه آموزشی توسط اساتید و مدرسین زبان فرانسه موسسات زبان و دانشگاههای ایران ارائه شد. علاوه بر آن، دو سخنرانی، سخنرانی آقای دکتر شعیری و سخنرانی آقای دکتر زختاره و بحث و گفتگو، و همچنین کارگاه آموزشی آقای میشل بوآرون از کاویلام ویشی و کارگاههای آموزشی خانم پلینی و آقای بارییر از آلیانس فرانسز اکس مارسی پرووانس مخاطبین زیادی را جلب کرد.

این نشست فرصتی برای ارائه تجربیات تدریس و آخرین دستاوردهای علمی و بحث و تبادل نظر در حوزه  آموزش زبان فرانسه بود. حدود 250 مدرس زبان فرانسه به این برنامه دعوت شده بودند و استقبال خوبی از این گردهمائی بعمل آمد.  در چارچوب این روز، مسابقه عکاسی روایی هم برای مدرسین ترتیب داده شده بود، عکس همراه با یک متن به زبان فرانسه با مضمون “آموزش بعد از دوران کوید19”. برندگان مسابقه در پایان روز معرفی شدند.

 

26 novembre 2021 : Troisième édition du Jour du prof de français à Téhéran, en partenariat avec L’Institut de langue d’Iran Kanoun, le SCAC, le CLF et la FIPF. Mots d’ouverture, 10 ateliers de formation proposés par les enseignants iraniens des instituts de langues et des universités iraniens, l’atelier de Michel Boiron du Cavilam ; atelier de formation de Fanny Pelini et de Florian Barrière de l’Alliance française Aix-Marseille Provence. Conférences-débats de Hamidreza Shairi et de Hassan Zokhtareh.

 

آذر 1400

نشست علمی با همکاری سازمان سمت 23 آذر 1400 (14 دسامبر 2021)

روز 23 آذر 1400 نشست علمی مجازی یک روزه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سازمان سمت برگزار شد. سه سخنران، آقای دکتر اکبر عبداللهی از دانشگاه تهران، خانم دکتر آزاده فسنقری از دانشگاه حکیم سبزواری، خانم دکتر یاسمین سجادی از انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه سخنرانی تخصصی خود را در زمینه دستاوردهای نوین آموزش زبان فرانسه ارائه دادند.

 

زمستان 1400

سومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا 29 آذر تا 2 در ( 20 تا 23 دسامبر 2021)

از 29 آذر تا 2 دی، برای سومین بار جشنواره قصه گوهای شب یلدا به زبان فرانسه که بنیانگذار آن انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه بوده است برگزار گردید. برنامه به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی و در صفحه اینستاگرام انجمن اجرا شد. شرکت کنندگان دانشجویان و زبان آموزان زبان فرانسه از دانشگاهها و موسسات زبان ایران بودند. نفرات اول تا پنجم به شرح زیر توسط هیات داوران انتخاب شدند و به عنوان جایزه کتاب رمان به زبان فرانسه دریافت کردند که اهدائی بخش فرهنگی سفارت فرانسه بود.

  • خانم فروزان غفاریان
  • خانم زهرا ایمانی دیزج
  • آقای امیر علی ذوالفقاری ورزنه
  • خانم یلدا افشین
  • خانم راضیه دوکوهکی

 

امضا تفاهم نامه  با نشریه زبان پژوهی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی

در اسفندماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه همکاری با نشریه زبان پژوهی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی منعقد گردید.

 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 5 اسفند 1400 (24 فوریه 2022)

روز 5 اسفند 1400 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه ارائه عملکرد  هیات مدیره چهارم  و برگزاری انتخابات هیات مدیره پنجم و بازرسان برگزار شد. این انتخابات با نظارت کمیسیون انجمن های علمی ایران برگزار شد. ریاست محترم هیات مدیره دوره چهارم ضمن تشکر از کلیه همکاران هیات مدیره در این دوره، عملکرد سه سال گذشته را ارائه دادند. در پی آن، پس از شمارش آرا، نتیجه انتخابات اعلام شد. آقای دکتر حمیدرضا شعیری، خانم دکتر مینا مظهری، آقای دکتر روح الله حسینی، آقای دکتر محمدرضا فارسیان، آقای دکترحسن زختاره به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره؛ آقای دکتر الله شکر اسداللهی، خانم دکتر فرناز ساسانی به عنوان اعضا علی البدل ، خانم دکتر سحر وفائی تاج خاتونی به عنوان بازرس اصلی و خانم دکتر هدا خیاط به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. در پایان ریاست هیات مدیره دوره چهارم ضمن تشکر از مشارکت حداکثری اعضا در انتخابات، به هیات مدیره منتخب تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

*Le 24 février 2022, l’Assemblée Générale s’est réunie pour l’élection du nouveau Bureau de l’AILLF.

امضا تفاهم نامه  با نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

در اسفندماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه همکاری با نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه آن دانشگاه منعقد گردید.

 

امضا تفاهم نامه  با نشریه مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان

در اسفندماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه اصفهان در زمینه همکاری با نشریه مطالعات زبان فرانسه آن دانشگاه منعقد گردید.