Atelier

این کارگاه از طرف انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت «هسته پژوهش و پروژه‌های آموزش زبان فرانسه در ایران» برگزار میگردد. این کارگاه ویژه‌ی دانشجویان دکتری رشته زبان فرانسه و در جهت...

کارگاه یکروزه "چگونه زبان آموز بهتری باشیم"، امروز ۱۸ آذرماه ۹۷ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه  این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد. ...

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری گروه فرانسه دانشگاه تهران در تاریخ 5 دی ماه 1397 کارگاه "معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی" برگزار نمود. کارگاه از ساعت 15 الی 17 با تدریس سرکار خانم متین ایزدی برای کلیه دانشجویان...

کارگاه مقاله نویسی سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، 24 و 25 دی ماه، ساعت 9 تا 12، سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با طراحی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه ویژه ی دانشجویان دکتری این رشته و در جهت آموزش فنون نگارش...

کارگاه معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی روز چهارشنبه ۵ دیماه ۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، برگزار می شود....

X