Colloque

سومین همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان " سفر و مسافر، دگرگونی دانش‌ها، شناخت "خود" و "دیگری" در  روزهای 30 مهر و 1 آبان 1398  برگزار شد. این همایش مشترکا توسط دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه استراسبورگ و...

روز شنبه دهم تیر ماه 1396 همایش دو روزه­ ی محیط زیست در ادبیات فرانسه و فارسی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء (س) برگزار شد. در  ابتدا سرکار خانم دکتر مهناز ملانظری سرپرست محترم دانشگاه الزهراء  طی سخنانی از جمله گفتند :  ما...

X